Zawarcie umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego

04.06-29.06.18 r.

Szanowni Rodzice, naszych obecnych oraz nowych wrześniowych przedszkolaków, informujemy, iż z końcem kwietnia zakończyliśmy proces rekrutacji do poszczególnych grup. Rodziców, którzy złożyli karty zgloszeniowe oraz oświadczenia woli, serdecznie zapraszamy do podpisania umowy na nowy rok szkolny 2018/2019, będzie to można zrobić w placówce od 4 do 29 czerwca 2018 r, w godzinach 12-15:30, po ustalenie telefonicznym dyrekcja będzie dostępna w innych godzinach.