OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

UWAGA ZMIANA!

 

OPŁATY :

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany w terminach regulowania odpłatności za przedszkole!
Zarówno rodzice gminni jak i prywatni, zobowiązani są do uregulowania opłaty czesnego Z GÓRY do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.
-rodzice prywatni- 470 zł
-rodzice gminni-300 zł
Pierwsza opłata za przedszkole winna nastąpić do 10 września 2018 r.

od opłat tych, w następnych miesiącach przedszkole odliczać będzie kwoty za nieobecność dziecka oraz za godziny pozostawania dziecka w przedszkolu (dotyczy tylko rodziców dzieci „gminnych” !!!) co spowoduje umniejszenie kwoty bazowej o w/w dni i godziny, w następnym miesiącu.

Na początku każdego miesiąca kalendarzowego otrzymają Państwo SMS, z kwotą do zapłaty za przedszkole, na numer podany w karcie zgłoszeniowej dziecka !!!
W tytule przelewu zawsze prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy grupy oraz miesiąca za który dokonują Państwo płatności.