fotograf 05.10.18 r.

ProArt foto

Piątkowe zdjęcia ProArt foto
05.10.18 r. od godziny 08:30 odbędą się zdjęcia wykonywane przez firmę ProArt, prosimy o odświętny ubiór dla dzieci.
Zrobienie zdjęcia nie oznacza przymusu jego zakupu, jednak w przypadku chęci zakupu, płatności należy dokonać u wychowawcy. Przykładowe fotografie i ceny znajdą Państwo na gazetce w holu głównym

źródło zdjęcia: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dfotograf%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjhstb_1-fdAhWuwosKHScMD5AQ_AUICygC%26biw%3D1366%26bih%3D657%23imgrc%3DfUsb1eMc2KxcLM&h=AT3213_29sozkkEF_AMoZrONQna2RzYggFSAahy607e_L-jLTyFUXYSTpr2_zoE7WjfVpu20m9xbjVM0m436V5HkEzqFfNr_-LvpOHnjmiXEh0LnyzCrYdabNGoHiJnpebzGtTlIwpch0Eln9-hb0VjeZK9iuugywouF9xT62VdqmfnBX5Tc6tLX0SwVREVpzmwru1bhiQhSLvNUXl9aJ4tha4gQmLe8njBihHyl6ezw8mXghREHHWHCpr5tyuvtSjeMMzsfqIH7wMHVUnjn7qTzRNvBhRiCYCjU5EyZEBiiT_R0IFqcFOp4wcOS4XD9GY2UXPLKS9RjJi1GRFMW70zfQT2K4nBbN1wk0j_FWz0r525xj47hqjoCt6jpo2sd5JmmZj_IhQylxYPupO17nEqX6bZI2-lFHw