Opłata wpisowa

 • 300 zł jednorazowo na początku roku szkolnego każdego roku pobytu dziecka w Przedszkolu

Czesne miesięczne

 • 499 zł miesięcznie

  • pobyt w przedszkolu

  • wyżywienie

  • dodatkowe przybory plastyczne

  ubezpieczenie

Promocja

 • minus 50 zł na drugie i kolejne dziecko
 • Przykład: 499 – 50 = 449 zł

Opłata wpisowa

Wynosi 300 zł i jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca w przedszkolu – przy przyjęciu do przedszkola będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Opłata wpisowa przeznaczona jest na wyprawkę plastyczną, całoroczny cykl koncertów oraz ubezpieczenia NW.
Wpisowe jest zwrotne w przypadku rezygnacji z podpisania umowy lub jej rozwiązania na dwa miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W przypadku zapisu dziecka w trakcie trwania roku szkolnego wpisowe przepada w momencie rezygnacji z przedszkola.
Opłata wpisowa pobierana jest co roku.

Pobyt Dzienny

Oferujemy Państwu możliwość pozostawienia dziecka na cały dzień od 6.30 do 17.00.

Koszt dziennego pobytu z wyżywieniem wynosi 60 zł.

Czesne

Kwota czesnego to opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz jego całodniowe wyżywienie. Kwota jest stała niezależnie od ilości godzin pobytu maluszka w placówce i wynosi 499 zł miesięcznie. Płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola (podane poniżej).

W przypadku zapisu dwójki dzieci lub więcej do przedszkola lub do żłobka „Leśna Polana”, otrzymują Państwo zniżkę w kwocie 50 zł na drugie i kolejne dziecko, przez cały okres trwania umowy.

Stawka żywieniowa

Stawka żywieniowa wliczona jest w czesne. W przypadku nieobecności dziecka stawka nie podlega odliczeniu.

Numer konta bankowego do wpłat

10 2496 0005 0000 4000 1032 2116